MISJA

Celem SoulCollage® jest dostarczenie kreatywnego narzędzia do odkrywania, uzdrawiania i rozwijania naszych wieloaspektowych Dusz, tak aby każda Dusza mogła zamanifestować swoją unikalną Esencję w coraz bardziej zrównoważonej i pełnej radości formie.”  Seena Frost

Narzędzie globalnej przemiany

Motto SoulCollage® Odkryj swoją mądrość, zmień swój świat, oznacza, że ci, którzy praktykują tę metodę i dzielą się nią, uważają ją za istotne narzędzie zmiany świata. Matka SoulCollage®’u z wielką pasją wypowiadała się na temat jego roli w zmianie planetarnego paradygmatu, który wydarza się na naszych oczach. Seena wierzyła, że:

“Praktyka SoulCollage® pomaga nam zaakceptować i zrozumieć samych siebie oraz znaleźć sposoby na zbalansowanie naszych wieloaspektowych i witalnych energii. Wówczas możemy wnieść tę zrównoważoną całość w większą historię planety.” 

SoulCollage® i zmiana paradygmatu

Choć Seena napisała te słowa w 2011, dziś są one jeszcze bardziej prawdziwe. Z upływem czasu coraz wyraźniej widać zmianę systemu a wartości nowego paradygmatu coraz częściej manifestują się w czynach. Artykuł pochodzi z nagrania Seena B. Frost SoulCollage® & Paradigm Shift:

Surfowałeś dziś rano w internecie, oglądałeś telewizję albo czytałeś gazetę? Przeważają okropne i przygnębiające wiadomości, prawda? Nasz naród i świat zdaje się rozpadać i pogrążać w chaosie. Clarissa Pinkola Estes określiła nastrój naszych czasów jako pozycję ‘w kucki’. Oboje wiemy, że pozostawanie długo w przysiadzie jest wykańczające! Męczy ciało, umysł i ducha. Całe nasze ‘ja’ drętwieje i wkrada się poczucie oddzielenia.

W ‘kuckach’ jednostki i narody kreślą wiele ‘linii na piasku’, wykluczają, w mowie i działaniu. Niewiele czasu spędza się na równoważeniu lub chociaż dochodzeniu wybryków własnego wewnętrznego ‘ja’.  Przesadzam? Może jeśli ma się to odnosić do Ciebie osobiście. Ale prawdopodobnie nie przesadzam, jeśli chodzi o ogólny nastrój naszej planety. ‘Przykucnięcie’ to słowo dobrze opisujące fizyczne odczucie strachu. Ludzie są wściekli i wystraszeni.

Jednak dokładnie w tym samym czasie coraz więcej ludzi się przeciąga. Ludzie budzą się czując nadchodzącą nową erę, świat jedności, partnerstwa ponad różnicami; ludzie analizują przyczyny naszych problemów i domagają się wielkich zmian, ekonomicznych, militarnych, a nawet społecznych i duchowych. Ruch Okupujących Wall Street jest tego przykładem. Słychać głośne wołanie o zmianę w kierunku równowagi.

Wielu ludzi stawia badawcze kroki na nowych transformujących, duchowych ścieżkach, ścieżkach z wizją świata, który włącza wszystkich ludzi i wszystkie wyznania, który nie szuka sposobu ucieczki a prawdziwie obejmuje ziemię. Miliony ludzi podnoszą się z kucek. Wyciągają ramiona w górę i do siebie nawzajem, wołając o zmianę, zdeterminowani, by pomóc sprowadzić zupełnie nowy paradygmat.

Właśnie teraz, w naszym historycznym czasie, wydarza się ta zmiana. Właśnie teraz, dzisiaj, w chaosie, który opanował świat SoulCollage® jest kreatywną i rozwojową praktyką, jaką mogą wybrać ludzie.

W nowym paradygmacie będziemy partnerować innym bardziej niż z nimi rywalizować, co nie jest łatwą zmianą dla większości z nas. SoulCollage® daje możliwość bycia we wspólnocie, w której tworzymy z obrazów, wyobraźni i intuicji trzymając w ryzach nasze współzawodniczące i oceniające części osobowości.

We wspólnocie tej możemy pokazać nasze wewnętrzne części, pozwolić sobie być bezbronnym, bez lęku przed odrzuceniem. Znajdujemy sposoby, by podzielić się naszą głęboką mądrością i naszymi nieuniknionymi słabościami. Stanowi to integralny element SoulCollage®, obecny również we wszystkich wspólnotach, w których dokonuje się pozytywna zmiana ludzkiej świadomości; zaczynamy słuchać różnych punktów widzenia w nas samych. Musimy nauczyć się słuchać naszych własnych wewnętrznych pespektyw, naszych licznych przewodników i tych, którzy stawiają przed nami wyzwania.

Sześć elementów stanowiących integralną część zarówno SoulCollage® jak i Ewolucyjnej Przemiany:

  1. Wzajemne powiązanie wszystkich istot na tej żyjącej planecie oraz wyjątkowa unikalność każdej z nich.
  2. Budowanie bezpiecznych wspólnot, w których różni od siebie ludzie mogą dzielić się z innymi spontaniczną mądrością, która zostanie wysłuchana, zapisana i uhonorowana.
  3. Elastyczność duszy, która pozwala, a wręcz zachęca ludzi do szanowania różnych perspektyw zarówno w nich samych jak i we wspólnotach świata.
  4. Kultywowanie kreatywności.
  5. Powracająca Kobiecość (rozwijanie i używanie empatycznych, relacyjnych energii, które zrównoważą racjonalne i zorientowane na działanie energie męskie)
  6. Pozbawiona formy, wszechobecna Jedność doświadczana jako Miłość i odczuwana jako intencjonalna.

Aby dowiedzieć się więcej:

-Przeczytaj książkę Seena Frost SoulCollage® w Rozwoju’

Zobacz 2 minutowe video ‘SoulCollage® i zmiana paradygmatu’, w którym facylitatorzy SoulCollage® z całego świata odpowiadają za pomocą swoich kart na pytanie „W jaki sposób możemy indywidualnie i kolektywnie wspomóc nowy paradygmat podejścia do wspólnoty?”